Управление на персонала

management

ТРЗ услуги. Управлението на заплатите на служителите е основна функция на всеки бизнес. Нашата счетоводна къща предоставя на клиентите си ефективна опция за аутсорсинг на тази функция. Част от ежедневния процес на специалистите е информиране и следене на промените, свързани в нормативната уредба на труда и работната заплата в България. Обикновено компаниите не са достатъчно големи, за да ангажират специалист, конкретно зает с тази задача. В тези случаи услугите , предлагани от Счетоводна кантора Експерт, свързани с управлението на заплатите се вписват идеално, както като отделна услуга, така и като част от нашия пълен пакет счетоводни услуги. Нашата счетоводна къща предлага следните услуги свързани с управлението на персонала:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Изготвяне на молби, заповеди, декларации и др. относно болнични, отпуски и други отсъствия;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.3 и други);
 • Посредничество със служба по трудова медицина;
 • Организиране на подготовката на платежни нареждания към бюджета и на платежните нареждания за заплати на ръка или през on-line банкиране

Ако се чудете дали може да получите допълнителни счетоводни услуги , свързани с управлението на Вашия персонал, които не са посочени в този списък, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони или чрез страницата ни за контакти.

Paste your AdWords Remarketing code here