Счетоводни услуги

cal

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги за страната и чужбина

Ние в Счетоводна кантора Експерт знаем важността и значението на една добре разработена и организирана финансово-счетоводна система и можем да ви съдействаме за създаването и поддържането й. Нашата счетоводна кантора ще осигури актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. В зависимост от организационната структура на Вашата компания, ние ще ви помогнем да управлявате финансово-счетоводните си процеси както като напълно изнесен офис, така и в абсолютен синхрон с вашия счетоводен отдел. Ние ще ви помогнем да улесните работата и подобрите комуникацията с местните данъчни власти и ще следим за важни промени в националното данъчно законодателство, които оказват пряко и косвено въздействие на Вашия бизнес. Счетоводна кантора Експерт осигурява както пълно счетоводно обслужване, така и различни отделни счетоводни услуги според конкретните нужди на клиента. Предлаганите от нас услуги са различни и динамични, но едни от основните счетоводни услуги, които можете да откриете в нашата счетоводна къща са:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 • Съдействие при регистрация по закона за ДДС;
 • Изготвяне на документи за възстановяване на ДДС;
 • Съставяне и подаване на месечни справки-декларации по закона за ДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 • Съставяне на счетоводен данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складови наличности;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 • Годишно счетоводно приключване:
  • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
  • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
  • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.
 • Извършване на допълнителни счетоводни и административни услуги, по желание на клиента.
 • Абонаментно счетоводно обслужване

Ако не виждате търсените от Вас счетоводни услуги, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони  за да получете повече информация.

top credit

Paste your AdWords Remarketing code here