Правни услуги

law-clerk-careersПравни услуги

Качествената и най-вече навременна консултация с адвокат е от особена важност не само в личните отношения, но и по отношение на вашия бизнес. Съветът даден от юрист може да спести много време, средства и нерви, а и в не малко от случаите правните консултации помагат за просперитета и развитието на вашият бизнес.
За да получите добра правна консултация е добре да сте наясно имате ли проблем и какъв е той, а след това да изберете професионалист, който не само познава добре законите, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса. Благодарение на правните си знания и опита си, избраният от вас адвокат е способен да действа по най-добрия начин и да намери най-прекия път до дадената цел.
Правните услуги са свързани с намиране на правилни и законни решения, имащи за цел постигането на определен правен резултат.
В Счетоводна кантора Експерт можете да получите професионална правна помощ в следните направления:

  • Регистрация на всички видове търговски дружества ;
  • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
  • Вписване на промени в статута на регистрирани търговски дружества и ЮЛНЦ;
  • Правен анализ на договори, казуси и проблеми в областта на данъчното, търговското, трудовото и административното законодателство;
  • Изготвяне на всякакъв вид договори;
  • Изготвяне на нотариални покани, пълномощни, декларации и др.;
  • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ (правилници, заповеди, инструкции, правила и др.);
  • Изготвяне на жалби по издадени ревизионни и други актове.

За повече информация и въпроси може да се свържете със Счетоводна кантора Експерт, като използвате предоставените телефонни номера или изпратите съобщение от страницата за контакти.

Paste your AdWords Remarketing code here