Данъчни консултации

Данъчни консултации

Да получавате добри счетоводни услуги не е достатъчно. Нашата счетоводна кантора отлично знае това. Ако искате да бъдете една крачка пред конкуренцията си, вие се нуждаете от данъчен консултант. Счетоводна кантора Експерт вярва, че добрите данъчни консултации, могат да подобрят вашата конкурентоспособност. Правилното планиране на данъчните задължения изпълнява важна роля за всяка компания. От изключително значение е умението за анализиране и прогнозиране на данъчните последици от вашата дейност и как те могат да повлияят на Вашия бизнес. С натрупания си опит в областта на данъчните консултации на територията на град Пазарджик, Счетоводна кантора Експерт може да предложи на Вас и Вашата компания подробна информация относно актуалното данъчно законодателство, което е приложимо на територията на Република България. Екипът на нашата счетоводна кантора използва натрупания през годините опит, за да осигури на Вас и Вашия бизнес необходимата предвидимост при осъществяването на вашите инвестиционни намерения. Офисът на нашата счетоводна кантора в град Пазарджик ще ви предостави професионални данъчни консултации, които ще осигурят на Вашата компания по-добро данъчно планиране и осигуряване на нужното спокойствие при комуникацията и работния процес с местната данъчна администрация в гр. Пазарджик.

Нашата счетоводна кантора може да ви предостави данъчни консултации в следните направления:

  • данъчно планиране и оценка на текущото облагане с корпоративен данък, крайни срокове за плащане на данъка, изготвяне на годишна данъчна декларация;
  • данъци за при самостоятелна заетост на местни лица, социално осигуряване, данък общ доход и годишна данъчна декларация за самостоятелно заети лица;
  • данъчни консултации относно Данък Добавена Стойност (ДДС), приложими ДДС режими на територията на България, регистрация по ЗДДС, възстановяване на данък добавена стойност;
  • за чуждестранни граждани – представителство пред българските институции за данък при източника и данък върху дивидентите, подаване на данъчни декларации;

Дори и в момента да не се нуждаете от данъчно консултиране, екипът на Счетоводна кантора Експерт може да Ви предостави информация за цялостната данъчна система на България. Българската данъчна система предлага най-ниските данъчни ставки на територията на Европейския Съюз.

Paste your AdWords Remarketing code here